Hoe verloopt het proces ?

Als je een gebouw wilt bouwen komt er veel op je af en moeten er veel beslissingen genomen worden. Wij kunnen je helpen door het proces te begeleiden en oplossingen aan te dragen voor bepaalde uitdagingen. Denk hierbij aan: Waar willen jullie bouwen? Hoeveel ruimte hebben jullie nodig of zou je graag willen hebben? Hoe snel willen jullie bouwen? Hoe ecologisch wil je bouwen? Wat hebben jullie aan budget ? Kunnen jullie een aantal dingen zelf doen, of gaat een aannemer het hele huis bouwen?, enzovoort. Het proces begint dan ook met goed luisteren naar jou als opdrachtgever.

Tijdens een eerste vrijblijvende kennismaking bespreken we jullie dromen, de uitvoerbaarheid hiervan en zullen wij uitleggen hoe we werken en welke ervaringen we hebben.
Aan de hand van dit gesprek wordt een offerte gemaakt waarin alle ontwerp proces stappen omschreven worden, welke documenten en tekeningen per fase geleverd zullen worden en welke vergoedingen hier tegenover staan.

Bij de start van een opdracht gaan we opnieuw, maar nu meer in detail, jullie dromen en uitgangspunten bespreken. Door middel van schetsen worden idee-richtingen aangegeven waarbij vaak aan het einde van het gesprek een bepaald beeld is ontstaan van jullie gebouw. Dit beeld wordt dan verder in de computer uitgewerkt, waarna we dit ontwerp gaan bespreken op een manier waarop duidelijk wordt welke keuzes welke consequenties hebben. Nu wordt ook getoetst of bepaalde keuzes terecht waren of niet. Door deze evaluatie zal jullie gebouw verder zijn vorm krijgen, dan wel resulteren in een nieuw ontwerp, waarna dezelfde stappen weer worden doorlopen.

Dit proces van onderling communiceren en reflecteren is onze specifieke manier van werken die gedurende het heel ontwerp- en bouwproces gebruikt wordt.

Wat kost het bouwen van een huis ?

De vraag “wat kost het bouwen van een huis” kun je vergelijken met “wat kost een auto”. Je hebt zoveel keuzes dat het bijna onmogelijk is om op voorhand op deze vraag een antwoord te geven. Als stelregel kun je echter aanhouden dat je een vrijstaande woning kunt bouwen voor circa 450 euro per m3 bouwvolume (of 1500 euro per m2 BVO), exclusief btw, grondkosten en stichtingskosten.

Stichtingskosten, ook wel bijkomende kosten genoemd, zijn kosten die gemaakt worden voor de bouw maar die je niet direct terug ziet in het gebouw. Denk hierbij aan kosten voor een architect, een constructeur, de leges van de gemeente, grondonderzoek, aansluitkosten, e.d. Deze kosten zijn vaak 20% tot 30% van de bouwkosten.

Deze 450 euro per m3 is een richtbedrag, ervan uitgaande dat de totale regie van de bouw bij een aannemer ligt. Hoe meer je zelf kunt doen, dan wel kunt regelen, des te goedkoper kun je bouwen. Dit kost echter tijd die niet iedereen heeft. Als je echter wel deze mogelijkheid hebt kun je richting een bedrag van 350 euro per m3 tot zelfs 300 euro per m3 komen.

Voor deze bedragen krijg je een sleutel klaar huis, inclusief eenvoudige keuken, badkamer en installaties. Wil je naar een nul-energiewoning met helofytenfilter, warmtepomp, pv-panelen, pelletkachel, grijs water systeem, enzovoort, dan zul je rekening moeten houden met extra kosten en kom je boven de 450 euro per m3.

Hoe groot is ORIO architecten ?

Het team van ORIO architecten bestaat uit een architect (Michel Post), een projectleider en technische tekenaar (Jeroen IJsebrands) en een algemeen medewerkster (Patricia Post) aangevuld met een MBO of HBO stagiair.
Daarnaast hebben we in de loop der jaren een groot team van ZZP-er om ons heen verzameld die we kunnen inschakelen wanneer dit nodig is.

Waarom gebruiken wij, indien gevraagd, geometrie in onze ontwerpen ?

Heilige Geometrie gaat ervan uit dat achter de werkelijkheid zoals wij die ervaren een wiskundige systematiek zit. De manier waarop de natuur groeit, hoe wij schoonheid ervaren en de verhoudingen die bestaan tussen onderling verbonden elementen, kunnen allen terug gevoerd worden op wiskundige principes. Het gaat hierbij om proportie, verhoudingen en vormen zoals de vijfhoek en de zeshoek.

 Omgekeerd betekent dit dat, door deze principes toe te passen, we een wereld kunnen creëren die harmonieert met haar omgeving en die een bepaalde schoonheid in zich heeft die niet subjectief, maar objectief is. Met andere woorden … de verhouding van een gebouw bepalen onder andere of wij het mooi vinden of niet.

Top down vs Bottom up 

Biomimicry is de wetenschap en de kunst van het imiteren van de beste biologische ideeën in de natuur om menselijke toepassingen uit te vinden, te verbeteren en duurzamer te maken. Dit noem ik de “Top down” benadering omdat het een intellectueel proces is.

De “Bottom up” benadering is een intuïtief proces waarbij op een holistische manier en met gebruik van alle zintuigen, oplossingen voor uitdagingen gevonden worden. Beide benaderingen worden gelijktijdig toegepast.”