ontmoet michel post

Onze gebouwen ontstaan vanuit een gezamenlijk creatief proces, waarbij wij het essentieel vinden om jou als opdrachtgever beter te leren kennen. We hechten waarde aan persoonlijk contact en proberen iemands dromen zo realistisch mogelijk te maken.

‘Alles is energie!’

Zijn verhaal

Architect Michel Post wordt ook wel eens ‘ecologische goeroe’ genoemd. Als expert in isoleren en bouwen met stro publiceerde hij in 2012 het boek ‘Bouwen met stro’, is hij oprichter van de Vereniging Strobouw Nederland en voorzitter van de Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur (VIBA). Daarnaast is hij lid van Kalkhennep Nederland, stichting Mens en Architectuur, de VIBA werkgroep Harmonicale Ellips, het Ecollectief en heeft hij een nauwe relaties met Biomimicry.NL, ICDubo, Agrodome, Holland Houtland en de Cirkelstad.

Na zijn opleiding

Na zijn opleiding Architectuur aan de Technische Universiteit in Delft (eervolle vermelding), heeft hij diverse opleidingen gevolgd waarbij werken met energie centraal staat. Denk hierbij aan Transition Energy, Reiki, Sacred Geometry en BioGeometry. Hierdoor heeft hij een verhoogde sensitiviteit ontwikkeld die hem in staat stelt om de energie van mensen en hun omgeving waar te nemen.

Op persoonlijk vlak omschrijft men hem vaak als creatief, intuïtief, liefdevol, zorgzaam, intelligent en sterk in communiceren. Als architect valt met name zijn vermogen om te luisteren, zijn enthousiasme en zijn flexibiliteit op. Kenmerkend is zijn “smile” die altijd aanwezig lijkt te zijn.

'early adopter'

Michel is een aanjager en ‘early adopter’. Iemand die snel een nieuw idee kan omarmen en direct de mogelijkheden ziet om dit idee vorm te geven. Hij is daarmee iemand die bewust een connectie kan leggen tussen een vraag en een antwoord, ook als is de vraag soms onbewust. Vanuit een holistisch perspectief gezien, gaat zijn persoonlijke ontwikkeling en zijn vaardigheden als architect, hand in hand.  Qua werk heeft hij een voorliefde voor organische architectuur. Gebouwen die een emotie oproepen of simpelweg mooi zijn om te zien.

DELEN VAN KENNIS EN ERVARINGEN

Michel geeft regelmatig lezingen over ecologisch bouwen, bouwen met stro, organische architectuur, Heilige Geometrie en energetische architectuur.

Wilt u ook een lezing  aanvragen? Neem dan contact met Michel op via info@orioarchitecten.nl

Ditzelfde geldt voor het aanvragen van een ‘second opinion’ op een gemaakt ontwerp, een adviesgesprek over ecologisch bouwen of hulp bij de keuze van ecologische materialen of als consulent of holistische therapeut.  

orio michel caraaa
orio ontwerp carcc
orio ontwerp carbb
orio ontwerp cardd

PERSOONLIJK INTERVIEW MET MICHEL

Klik op het plusje om het antwoord te bekijken.

Hoe zou je de verbinding met natuur en gebouwen beschrijven?

Er zou geen verschil moeten zijn, maar deze is er wel. Wij mensen passen onze omgeving aan, aan onze eigen behoeftes. De natuur accepteert de situatie zoals deze is. Omdat wij een onderdeel zijn van de natuur, zullen materialen en verhoudingen die voort komen in en uit de natuur, prettiger aanvoelen dan materialen en verhoudingen die dat niet zijn.

Waar komt de samenhang (voor jou persoonlijk) van de natuur met een gebouw vandaan?

Er zijn weinig gebouwen die deze samenhang hebben, maar als deze bestaat, dan ervaar je dit doordat er geen onderscheid is. Het gebouw en de omgeving zijn 1 geworden… dan wel maken gebruik van elkaar. Het is een gevoel… een bepaalde emotie die wordt opgewekt.

WAT VIND JE MOOI/BIJZONDER AAN JOUW VORM VAN WERKEN?

Ik ben iemand die een gebouw om iemand of een situatie heen ontwerpt, zoals een kledingontwerper een ‘custom made’ pak maakt. Hiervoor is een interactie nodig met een opdrachtgever, waarbij ik probeer om iemands droom naar boven te halen. Dit zoeken naar de essentie van iemands wens, en hier dan een passende oplossing voor bedenken, is bijzonder leuk om te doen. Des te ingewikkelder en des te groter de opgave, des te leuker het vaak is. Ieder mens en iedere situatie is uniek. Daarmee is iedere oplossing uniek, wat betekent dat mijn werk nooit hetzelfde is. Het is een creatief proces dat een beroep doet op mijn vaardigheden als communicator, als ontwerper, en soms zelfs als medium.

Waarom noem je jezelf Energetisch Architect?

Omdat ik ‘energie’ als basis gebruik bij het ontwerpen van een gebouw. Dit kan zijn de energie van een persoon, de energie van een gezin, de energie van een plek, of de energie van materiaal. De gedachte is om een ‘energie’ te creëren die passend is voor een specifieke situatie (= ‘energie’).

VIBA

Michel is sinds 2003 lid van de Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur (= VIBA) en sinds 2019 mag hij zich de voorzitter noemen.

MEER DAN 40 JAAR KENNIS & ERVARING

De VIBA is opgericht in 1976 door groep studenten van de Technische Hogeschool in Eindhoven onder de bezielende leiding van professor Peter Schmid. In de loop der jaren is de vereniging uitgegroeid tot een levendig platform waar kennis, gedachtengoed en (praktische) ervaring wordt uitgewisseld, met als doel het bewustzijn op het gebied gezond bouwen en wonen te vergroten. Leden van de vereniging zijn denkers en doeners, architecten, adviseurs, bouwers, ontwikkelaars, studenten en geïnteresseerden, die graag hun kennis en ervaring met elkaar en anderen delen, onderzoeken, bediscussiëren en toepassen.

De belangrijkste activiteiten die we organiseren zijn onze VIBA-Cafés, Praktijkcafés en excursies. Door de meer dan 40 jarige historie is er een schat aan kennis opgebouwd die we delen doormiddel van onze activiteiten, nieuwsbrieven en website. Iedereen die daar een bijdrage aan wil leveren is van harte welkom om lid te worden.  

VISIE

De naam ‘Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur’ verwoordt de essentie van de VIBA. In de visie van de VIBA maakt de mens als levend wezen onlosmakelijk deel uit van de natuur. Het woord ‘Biologisch’ verbindt de Griekse woorden ‘Bios’ (leven) en ‘Logos’ (leer)  en betekend ‘leer van het leven’. Biologische Architectuur gaat derhalve over de manier van bouwen waarbij de natuurlijke principes, ofwel de principes van het leven, de basis vormen voor gezond bouwen en wonen, duurzaam beheer van de aarde en het sociaal en ruimtelijk welbevinden van de mens. De VIBA streeft er naar om deze aspecten integraal toe te passen bij het inrichten van onze leefomgeving.

LID WORDEN?

Sluit je dan ook aan bij onze vereniging!
VIBA is een actieve vereniging met enthousiaste leden. Sommige zijn dat al vele jaren en dankzij deze leden kan VIBA bogen op een schat aan kennis. Nieuwe leden brengen nieuw elan en nieuwe, frisse ideeën: onmisbaar voor een vereniging die midden in de maatschappij staat. VIBA streeft ernaar om samen met haar leden een levendige uitwisseling van kennis en ideeën te bewerkstelligen.

Voor meer informatie: https://www.vibavereniging.nl/

Viba logo

Natuurlijk voor u!

Samen UW droom waarmaken!

Bent u bezig met verbouw of nieuwbouw plannen. Heeft u een kavel of zicht op een kavel? En hebt u behoefte aan een professional die u kan helpen om uw plannen verder vorm te geven?

Neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvend kennismakings gesprek!

Samen uw droom waarmaken!

Bent u bezig met verbouw of nieuwbouw plannen. Heeft u een kavel of zicht op een kavel? En hebt u behoefte aan een professional die u kan helpen om uw plannen verder vorm te geven?

Neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvend kennismakings gesprek!

mob home samenontwerpen

Pin It on Pinterest