Samen bouwen aan een groene wereld!

We hebben een groot netwerk van Ecologische Aannemers om ons heen verzameld. Ieder met zijn eigen specialiteit, kennis en kunde en ieder met zijn eigen cirkel waarbinnen ze willen bouwen.

Naast deze aannemers zijn er 2 partijen die een andere rol vervullen, namelijk die van actieve ontwikkelaar. De projecten die we samen met deze partners hebben ontwikkeld zijn terug te vinden op onze website bij “CATALOGUS”.

 

GREENTOGETHER EN FINNHOUSE

logos bouwteam greentogether

GREENTOGETHER

BOUWEN AAN EEN GROENE WERELD
Vindt u prettig leven belangrijk? En wilt u circulair bouwen en duurzaam investeren concreet maken? Greentogether BV ondersteunt u graag! Greentogether is een unieke samenwerking tussen projectontwikkelaar, architect en bouwer. Ieder met een eigen expertise, hebben wij één gezamenlijk doel: bouwen aan een betere, groene wereld.

Wij zijn van mening dat we de huidige cultuur in de bouw kunnen veranderen. Wij kijken naar het grote plaatje en de oplossing ligt wat ons betreft in de natuur. Die is al 4,5 miljard jaar goed geëngineerd, dus waarom die niet als uitgangspunt nemen. Wij durven te beweren dat wij het mogelijk maken dat iedereen gezond kan wonen en werken. Voor woningcorporaties hebben wij een circulair bouwsysteem, dat gekoppeld aan een Groeifonds mede dé oplossing biedt om alle sociale huurwoningen vóór 2050 gasloos en CO2-neutraal te maken. 

ÉÉN CIRCULAIR BOUWSYSTEEM
Wij hebben hierop het antwoord door één bouwsysteem te bedenken voor starterswoningen, levensloopbestendige woningen, gezinswoningen, appartementen en kantoorruimten. Dit doen we door ‘slim’ en losmaakbaar te ontwerpen, met biobased materialen en ervoor te zorgen dat de modules, elementen en grondstoffen binnen de keten blijven. Tegelijkertijd bieden onze woningen een oplossing zodat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. De woningen zijn remontabel, verplaatsbaar en hierdoor eenvoudig te herbestemmen.

GEZOND WONEN EN WERKEN
We maken onze visie concreet door samen projecten te ontwikkelen met ecologische modelwoningen en bedrijfsgebouwen. Deze hebben een gezond woon- en werkklimaat en een kleine voetafdruk op de aarde. De strategische samenwerking en onze ruime ervaring maken het mogelijk om snel en efficiënt hoogwaardige projecten te ontwikkelen. En daar ligt meteen het voordeel voor de particuliere en zakelijke klant. Ecologisch wonen en werken komt binnen handbereik voor een breed publiek.

 

logos bouwteam finnhouse

FINNHOUSE


GEZOND VOOR MENS EN NATUUR
Het klimaat is onlosmakelijk verbonden aan alle natuurlijke processen op aarde én onze persoonlijke mentale en fysieke gezondheid. Laten we hier dus goed voor zorgen! Bij Finnhouse is ook uw woonklimaat voor ons van groot belang. Dit is namelijk van directe invloed op uw gezondheid. Houtbouw is hét ingrediënt voor een gezonde, bebouwde toekomst voor mens en natuur.

“WIJ ONTWERPEN EN BOUWEN VANUIT LIEFDE VOOR ONZE NATUUR”


BIOFILIE: NATUURLIJK ONTWERPEN
Bij Biophilic Design ontwerpen we vanuit de affiniteit die mensen hebben met natuur, wat leidt tot een omgeving waar u als bewoner zich prettig in voelt en bijdraagt aan uw welzijn en gezondheid.

Biofilie, oftewel Biophillia, betekent letterlijk in het Latijns vertaald “Liefde voor het Leven”. Bioloog Edward O. Wilson legt het in zijn studie uit 1984 (Biophillia) uit als de aangeboren verbinding met de natuur. Dat mensen van nature de neiging hebben een band te zoeken met de natuur. In de afgelopen decennia is in de wetenschap een groeiend besef ontstaan over deze goede relatie tussen mens, natuur en omgeving.

Bij Finnhouse hanteren we Biophilic Design als ontwerpstrategie. Het ontwerp van uw woning stemmen we af op de natuur, de omgeving en de natuurlijke processen. Daarmee creëren we gezonde woningen die bijdragen aan het reduceren van stress, het verbeteren van creativiteit, comfort en welzijn.

GEZOND WONEN
De toepassing van de drie bouwstenen binnen Biophilic Design draagt bij aan een prettige en gezonde woonomgeving. Wetenschappelijk gezien ontstaat er een steeds bredere basis aan onderzoek, die de relatie tussen Biophilic Design en gezondheid aantoont. Zo is wetenschappelijk aangetoond dat Biophilic Design kan bijdragen aan bijvoorbeeld een verlaagde bloeddruk en hartslag, het reduceren van stress, verbeterde creativiteit, comfort, welzijn en ons geluk.

“NATUURLIJK WONEN IN HOUT”

Natuurlijk voor u!

Samen UW droom waarmaken!

Bent u bezig met verbouw of nieuwbouw plannen. Heeft u een kavel of zicht op een kavel? En hebt u behoefte aan een professional die u kan helpen om uw plannen verder vorm te geven?

Neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvend kennismakings gesprek!

Samen uw droom waarmaken!

Bent u bezig met verbouw of nieuwbouw plannen. Heeft u een kavel of zicht op een kavel? En hebt u behoefte aan een professional die u kan helpen om uw plannen verder vorm te geven?

Neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvend kennismakings gesprek!

mob home samenontwerpen

Pin It on Pinterest