Innoveren doe je samen!

Om een gebouw te ontwerpen en te realiseren heb je naast een architectenbureau, ook andere adviseurs en bouwers nodig. Net als dat wij in onze kracht willen staan, hebben we mensen en bedrijven om ons heen verzameld die ieder, op hun eigen manier en in hun eigen vakgebied, ook in hun kracht staan. Dit netwerk van professionals is op elkaar afgestemd, begrijpt elkaars standpunten en kan doelgericht en efficiënt oplossingen aandragen. Hierdoor is er weinig ‘ruis op de lijn’ en wordt een opdrachtgever (nog meer) ontzorgt.

 

ORIO EN PARTNERS

DIRECTEUR / architect

Michel Post is oprichter van ORIO architecten en de hoofd architect binnen het bureau. Los van zijn deskundigheid op het gebied van duurzaamheid en ecologie, ligt zijn grootste kracht in het communiceren met mensen en het creatief en snel bedenken van oplossingen voor uitdagingen.

“Ieder mens is uniek, wat betekent dat iedere opgave uniek is. Dat maakt mijn vak zo leuk en uitdagend. Ik vind het leuk om te verbinden. Dit kan gaan om verbindingen tussen mensen, tussen een uitdaging en een oplossing, of het kan gaan om hoe mensen in het leven staan. Ik ontwerp Integraal en Holistisch, waarbij ik ervan uitga dat de mens verbonden is met zijn zichtbare en niet-zichtbare omgeving.”

Michel Post

 

 

PROJECTLEIDER / HOOFD TEKENKAMER

Jeroen IJsebrands werkt al ruim 10 jaar als projectleider en hoofdtekenaar bij ORIO architecten en is degene die het contact onderhoud met opdrachtgevers en de andere adviseurs tijdens de technische uitwerking van een plan. Hij is de spil als het gaat om teken technische detailleringen en coördineert de verschillende projecten.

“Ik vind het bijzonder uitdagend als ik ingewikkelde vraagstukken bouwtechnisch kan oplossen. Het helemaal laten kloppen van alle details, in afstemming met de aannemer, geeft een goed gevoel. Het mooie aan het werken bij ORIO architecten is de diversiteit aan projecten. Ik ben erg blij dat ik geen standaard rijtjeswoningen meer hoeft te tekenen.”

Jeroen IJsebrands

Tekenaar / assistent ontwerper

Sasha Lamsvelt  is binnen ORIO architecten de alleskunner. Naast teken technische ondersteuning is ze vooral goed in het maken van visuele presentaties en PR werkzaamheden. Haar snelheid van werken maakt haar uitermate geschikt om als “vliegende kiep” binnen de verschillende ontwerpfasen in te zetten.

“Als deel van het interne ORIO team werk ik, samen met Jeroen, de ontwerpen van Michel verder uit. Mijn specialiteit is het uitwerken van ontwerpconcepten tot architectonische ontwerpen. Met veel plezier onderzoek ik uw persoonlijke moodboards om tot een eigenzinnig en esthetisch krachtig ontwerp te komen. Buiten het ontwerpen hou ik me ook graag bezig met andere visualisatie zoals renderingen en PR en bied ik ondersteuning bij de technische uitwerking van de ontwerpen. Tenslotte geef ik aandacht aan duurzaamheid, zowel binnen de projecten als op kantoor.”

Sasha Lamsvelt

CONSTRUCTEUR

Richard Fielt van B2CO is al ruim 10 jaar een bouwteam partner die de meest ingewikkelde houtconstructies kan berekenen. Daarbij is hij een expert op het gebied van evenwichtsfunderingen en wordt hij gezien als een BIM specialist. Vakkennis, inzicht, een open houding en moderne technieken zijn belangrijke pijlers.

B2CO is onderdeel van Bouwnext, een samenwerkingsverband in ateliervorm van zelfstandige professionals die kennis, faciliteiten en vooral plezier in het vak delen met elkaar.

“Als constructief ontwerper en BIM specialist voorzie ik u van gedegen maar ook innovatief advies.
B2CO zoekt bewust de samenwerking op met andere partners in de bouwketen, om voor u als opdrachtgever tot een optimaal resultaat te komen.
Vakkennis, inzicht, een open houding en moderne technieken zijn daarbij belangrijke pijlers.”

Richard Fielt

 

BOUWFYSICA & INSTALLATIE ADVISEUR

Laurens van Cuijk van LAURECO is degene die een installatie advies, in overleg met ons en in overleg met een opdrachtgever, op maat afstemt met de gevraagde behoefte. Laurens werkt al jaren als installatieadviseur voor grote bedrijven en instanties, maar wil zijn voorliefde voor ecologische bouwen combineren met zijn behoefte aan persoonlijk contact met een opdrachtgever.

 Los van zijn kwaliteiten als adviseur, is Laurens ook een oud-opdrachtgever die zelf zijn eigen ecologische kalkhennep woning in Veghel heeft gebouwd.

“De laatste aantal jaren is er steeds meer aandacht voor energie en duurzaamheid. Bij het bouwen van je eigen huis is het minimaal verbruik van fossiele brandstoffen natuurlijk belangrijk. Maar wat zeker nog belangrijker is, is het comfort in je huis. Je wil je altijd “lekker” voelen in je huis in ieder jaargetijde van het jaar. Comfort hangt van meer af dan alleen ruimtetemperatuur hierbij spelen ook vocht, licht, luchtgeluid en belevingswaarde een grote rol. Ik kan jullie helpen bij het maken van keuzes zowel in toe te passen ecologische materialen, isolatiewaarde als ook in de keuze van de installatie die het beste bij jullie past.”

Laurens van Cuijk

EP-W/D ADVISEUR

Bij een omgevingsvergunning moet ook worden aangetoond dat een woning qua energie voldoet aan de gestelde eisen. Sander Walet van BURO WALET is al ruim 15 jaar onze EPC (= Energie Prestatie Coëfficiënt) en MPG (= Milieu Prestatie Getal) specialist en sinds kort ook BENG specialist. Vaak komt Sander pas later in het ontwerpproces aan tafel omdat de uitkomst van zijn berekeningen afhankelijk is van het Definitieve Ontwerp dat gemaakt wordt.

Ondanks de kortere tijd die hij heeft om zijn berekeningen te maken, lukt het hem altijd zijn berekeningen snel, correct en overzichtelijk te maken met suggesties hoe een EPC berekening, en dus een woning, qua energie nog beter kan scoren. 

“Als gediplomeerd EPA-W, EP-W/B en EP-W/D adviseur maak ik berekeningen van de EPC, BENG, Energie-Index of energielabel. Deze berekeningen worden zorgvuldig en deskundig opgesteld en in een rapport verwerkt, e.e.a. in overleg met de verschillende partijen van het bouwteam (opdrachtgever, architect, installatie-adviseur (of installateur) en/of aannemer/bouwbedrijf). Daarnaast maak ik ook berekeningen van de daglichttoetreding, ventilatie- en spuicapaciteit, dit ter toetsing aan de geldende bouwbesluit-eisen en de aanvraag omgevingsvergunning.”
Sander Walet

BOUWBEGELEIDERS

Michiel Schim van der Loeff van DE BOUWADVISEUR is één van de bouwbegeleiders die wij vaak vragen om als bouwbegeleider op te treden. Hij kan adviseren in zowel de ontwerp als de realisatiefase ten aanzien van materialen, techniek en binnenklimaat. Dit wordt vervolgens vertaald in een goed programma van eisen.

Hij is de schakel tussen opdrachtgever, architect en aannemer en helpt met contracten en houdt toezicht op de bouw.

“Als bouwadviseur kan ik u adviseren en bijstaan in bijna alles met betrekking tot nieuwbouw en verbouw. Vooral als het gaat om duurzaam, ecologisch, biologisch bouwen en wonen. Ik werk vanuit mijn ervaring, gevoel voor kwaliteit en integraal en oplossingsgericht denken. In het complexe werk van het bouwen helderheid scheppen om tot een optimaal resultaat te komen.

Michel Schim

BOUWBEGELEIDER

Gerrit de Weerd van BUILDINGCOMMUNITY is  de andere bouwbegeleider die dezelfde taken als Michiel Schim van der Loeff kan vervullen. Gerrit is een collega architect met wie het prettig sparren is. Hij vindt het vooral leuk om tijdens de bouw “de puzzel” gezamenlijk te leggen met aannemer, architect en opdrachtgever.

“Buildingcommunity is gevestigd in het CPO project Zonnespreng te Driebergen dat in 2010 is opgeleverd. In hetzelfde jaar is Buildingcommunity opgericht vanuit de gedachte dat samen bouwen tot leukere buurten en bijzondere architectuur leidt. Samen ontwikkelen en opdrachtgever zijn is niet altijd eenvoudig. Het helpt als je de juiste volgorde der dingen weet en begeleiding krijgt bij de moeilijke kanten van het proces.”

Gerrit de Weerd

VISUELE ONDERSTEUNING

Alhoewel we onze ontwerpen uitwerken in 3D modellen en hier renderingen van maken, is de kwaliteit hiervan, voor sommige opdrachtgevers, net niet goed genoeg. Met name grotere projecten hebben baat bij extra kwaliteit renderingen omdat deze vaak nog beter een indicatie kunnen geven van de werkelijkheid.

Voor dergelijke renderingen doen wij al jaren een beroep op Ingolf Kruseman van ASK. Niet alleen heeft hij dezelfde voorliefde voor een organische vormentaal en ecologische uitganspunten, we spreken dezelfde taal. Ingolf heeft onder andere de renderingen gemaakt van The Sea Flower en het bijbehorende filmpje op de Home-pagina.

“Mijn naam is Ingolf Kruseman. Ik heb ASK (Architectural Support Kruseman) opgericht in 1995. ASK is een interieurarchitectenbureau en ontwerpbureau voor groene gebouwen of eco woningen. Daarnaast verzorg ik 3D visualisatie en animaties voor presentatieopdrachten voor diverse projecten. Ik bied ook 3D-ondersteuning bij vastgoedprojecten, ook tijdens het ontwerpproces van de architect. Ik werk samen met een netwerk van betrouwbare kleine bedrijven, zoals webdesigners en bouwontwerpbureaus en kan zo een kleine of grote totaalconcept leveren.  Door samen te werken en kennis te delen, maken we de mooiste projecten die niet alleen geometrisch kloppen maar ook energetisch, duurzaam en gezond zijn voor de gebruikers.

Ingolf Kruseman

LANDSCHAPS ARCHITECT

Als we een landschaps architect nodig hebben, dan is Hyco Verhaagen van het gelijknamige bureau HYCO VERHAAGEN GmbH, ons eerste aanspreekpunt. Hyco heeft jaren gewerkt voor het Utrechtse bedrijf COPIJN en mijn eerste kennismaking met Hyco was meer dan 20 jaar geleden toen hij het landschapsontwerp maakt voor het Internationale hoofdkantoor van KPMG. Sindsdien hebben we contact gehouden.

Hyco snap de dynamiek van een CPO project en weet als geen ander een natuurlijke overgang te creëren tussen privé tuinen en mandelige grond, waarbij altijd aandacht is voor een natuurlijke waterberging en aansluiting bij bestaande landschapsstructuren.

“Als landschapsarchitect heb ik passie en ervaring in ecologische landschappelijke vormgeving.
Ik doe dat altijd graag in intensief overleg en met maximale input van de opdrachtgever/ gebruiker.
Bij woongroepen organiseer ik graag een ontwerp-workshop, om samen te ontdekken, wat de gemeenschappelijke wensen zijn. Zowel deze werkwijze als passie voor ecologie en gezonde woonomgeving sluiten naadloos aan op de die van Michel Post. Daarom werken we graag samen en versterken we elkaar wederzijds.”

Hyco Verhaagen

Natuurlijk voor u!

Samen UW droom waarmaken!

Bent u bezig met verbouw of nieuwbouw plannen. Heeft u een kavel of zicht op een kavel? En hebt u behoefte aan een professional die u kan helpen om uw plannen verder vorm te geven?

Neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvend kennismakings gesprek!

Samen uw droom waarmaken!

Bent u bezig met verbouw of nieuwbouw plannen. Heeft u een kavel of zicht op een kavel? En hebt u behoefte aan een professional die u kan helpen om uw plannen verder vorm te geven?

Neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvend kennismakings gesprek!

Pin It on Pinterest