Ecowijk Mandora

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

In Houten wordt een ecowijk gebouwd met 36 woningen en een buurthuis. De wijk ligt net voorbij de Koppeling in Houten-zuid in de wijk ‘Het Hout’ en is ontwikkeld in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Sinds begin 2015 hebben alle woningen een eigenaar en zijn alle kavels dus verkocht.

Centraal in de ontwikkeling van de ecowijk staat het begrip duurzaamheid op technisch, ecologisch, sociaal en financieel gebied. Onze gezamenlijke visie is een speelse indeling van de wijk met duurzaam en natuurlijk materiaalgebruik, goed nabuurschap en soms gezamenlijke activiteiten met iedereen die dat wil. Maar ook met ruimte voor privé en op jezelf zijn. Parkeren doen we aan de rand van de wijk en energie wekken we zo mogelijk op met natuurlijke hulpbronnen zoals de zon en aardwarmte.

Iedereen heeft behoefte aan privacy, maar ziet de voordelen ervan om – juist – in een ecowijk – ook zaken samen te doen, zoals het ruimere groen (mandelige gebieden) zelf onderhouden; bepaalde gereedschappen of apparaten samen aan te schaffen; zorg voor elkaar te hebben. De term die hiervoor gekozen werd is: goed nabuurschap. We willen een gezellige en rustige wijk creëren, waar zorg is voor elkaar en we op basis van vrijwilligheid samen de woonomgeving onderhouden.

Project Details

Categorie:
CPO project
36 woningen
1 Buurthuis
Kalkzandsteen met EPS isolatie
Houtskelet met vlas isolatie

Jaar:
2013 – 2016

Oppervlakte:
5490 m2 / 17730 m3

Lokatie:
Houten

‘Michel / Orio is waarschijnlijk een van de weinige architecten (/bureaus) die om kan gaan met een veelheid aan opdrachtgevers zoals binnen een CPO project nodig is. Het resultaat voor de Ecowijk in Houten is een opvallende duurzame wijk die verscheidenheid (van appartementen tot grotere vrijstaande woningen) toont maar ook eenheid in vormtaal, kleuren en details. De wijk voldoet aan onze verwachtingen en vaak meer dan dat.’

Ernst van Zuijlen (voorzitter)