CPO project Pentakel Woningen

Initiatiefneemster Corrie Vonk kwam terug in Nederland met een droom. Woningen die geheel afgestemd zijn op de mens qua vormentaal en materiaalgebruik. Gezonde bio-ecologische woningen bewoond door mensen met een zelfde soort levensovertuiging. Dit vormde het begin van een groep mensen die gezamenlijk in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) de Pentakel woningen ontwikkelde.

Kenmerkend voor alle woningen is de 5-hoek, ook wel pentagram genoemd. Deze vormt de basis van de fundering, waarbij de pentagram de basis vormt voor de positie van de binnenmuren. Doordat in de pentagram de “Gulden Snede” aanwezig is, en de Gulden Snede als verhouding voorkomt in alles wat wij in de natuur waarnemen, vormt dit het verbindende element.

Project Details

Categorie:
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
7 vrijstaande woningen
Houtskelet met vlas isolatie

Jaar:
2007 – 2009

Oppervlakte:
200 m2 / 700 m3

Lokatie:
Zeewolde

Dat je op gelijke golflengte blijft. Je enthousiasme, je hebt lol in je werk en dat merk je Je persoonlijke prettige benadering, je laat iedereen in zijn/haar waarde.  Goed luistert naar de wensen van je klant/opdrachtgever.  Je oog hebt voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van je klant/opdrachtgever. Meedenkt, en ook zelf met verrassende ideeën komt. Je blijk geeft van je expertise, maar ook waar je geen expertise in hebt en dan kunt doorverwijzen. Je kijk op de wereld, rekening houdt met de natuur en duurzaamheid nastreeft. Je kwalitatief goed werk nastreeft

Sjaak Dekker