Live without Limits / Woonhuis met B&B

Hoe bijzonder is het als bewoners meer waarde hechten aan de beleving voor bezoekers van de ‘Bed and Breakfast’, dan aan hun eigen woning en al helemaal als de alpaca’s over het dak van de woning mogen lopen.

Onder het ontwerp van deze woning ligt de ‘Flower of Life’, een metafysisch symbool dat de levende natuur en zijn schepping symbolyseert. Doordat de woning en het landschap één zijn, lijkt dit het meest passende symbool. Daarnaast is ook de Gulden Snede als maatverhouding veelvuldig gebruikt.

Deze 2 gebouwen zijn ontworpen als één geheel, waarbij de straatzijde vrij gesloten is. Het ‘wow”- effect onstaat als je eenmaal voorbij deze gesloten facade bent. Niet alleen opent het landschap zich, ook de gebouwen wijken ten opzichte van elkaar, waardoor je verrast wordt door licht en ruimte. Dit spel tussen “open” en “dicht” komt op meerdere plekken terug, maar is het sterkste bij de entree.

Project Details

Categorie:
Vrijstaande aardewoning 
Bed & Breakfast
Strobouw

Jaar:
2018 – …

Oppervlakte:
257 m2 / 900 m3

Lokatie:
Almere Oosterwold

Ik vond het geweldig dat je al snel met voorbeelden kwam waar veel van onze wensen in voorkwamen.

Gert van Ginkel