Ecowijk Mandora – Houten

Ecowijk Mandora – Houten

Ecowijk Mandora

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

In Houten wordt een ecowijk gebouwd met 36 woningen en een buurthuis. De wijk ligt net voorbij de Koppeling in Houten-zuid in de wijk ‘Het Hout’ en is ontwikkeld in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Sinds begin 2015 hebben alle woningen een eigenaar en zijn alle kavels dus verkocht.

Centraal in de ontwikkeling van de ecowijk staat het begrip duurzaamheid op technisch, ecologisch, sociaal en financieel gebied. Onze gezamenlijke visie is een speelse indeling van de wijk met duurzaam en natuurlijk materiaalgebruik, goed nabuurschap en soms gezamenlijke activiteiten met iedereen die dat wil. Maar ook met ruimte voor privé en op jezelf zijn. Parkeren doen we aan de rand van de wijk en energie wekken we zo mogelijk op met natuurlijke hulpbronnen zoals de zon en aardwarmte.

Iedereen heeft behoefte aan privacy, maar ziet de voordelen ervan om – juist – in een ecowijk – ook zaken samen te doen, zoals het ruimere groen (mandelige gebieden) zelf onderhouden; bepaalde gereedschappen of apparaten samen aan te schaffen; zorg voor elkaar te hebben. De term die hiervoor gekozen werd is: goed nabuurschap. We willen een gezellige en rustige wijk creëren, waar zorg is voor elkaar en we op basis van vrijwilligheid samen de woonomgeving onderhouden.

Project Details

Categorie:
CPO project
36 woningen
1 Buurthuis
Kalkzandsteen met EPS isolatie
Houtskelet met vlas isolatie

Jaar:
2013 – 2016

Oppervlakte:
5490 m2 / 17730 m3

Lokatie:
Houten

‘Michel / Orio is waarschijnlijk een van de weinige architecten (/bureaus) die om kan gaan met een veelheid aan opdrachtgevers zoals binnen een CPO project nodig is. Het resultaat voor de Ecowijk in Houten is een opvallende duurzame wijk die verscheidenheid (van appartementen tot grotere vrijstaande woningen) toont maar ook eenheid in vormtaal, kleuren en details. De wijk voldoet aan onze verwachtingen en vaak meer dan dat.’

Ernst van Zuijlen (voorzitter)

Aardehuizen – Olst

Aardehuizen – Olst

Aardehuizen in Olst

De aardehuizen in Olst zijn geinspireerd op Earthships van architect Michael Reynolds. De eerste earthships dateren van 40 jaar geleden en zijn uitvoerig getest in gebruik. Afval – waar mogelijk – en lokale bouwmaterialen – zo veel mogelijk – zijn bepalend in de bouw. Een earthship is ontworpen om zelfvoorzienend te zijn. Voor het Nederlandse klimaat was het nodig om het concept van een earthship te veranderen naar de Nederlandse situatie. Hiermee is ook de term Earthship verandert in Aardehuis.

Als een collectief van particuliere opdrachtgevers heeft de vereniging Aardehuis Nederland in totaal 23 woningen en een gemeenschapshuis gebouwd. 12 woningen hebben een noordmuur van autobanden – gevuld met aangestampte aarde – die het dak mede ondersteunt. In de overige 11 woningen hebben we dit vervangen door strobalen – het dak leunt daar op een houtskelet. Het dak heeft een hellingshoek van 9 graden om de zon optimaal op te vangen: in de winter achterin het huis, in de zomer geen of weinig zon in het huis.

Kenmerkend is de zongerichtheid- de woningen hebben een glazen gevel aan de zuidkant. De beschutting van de noordmuur van autobanden, een talud van aarde en een groen dak zijn belangrijk voor de thermische massa. Een Aardehuis is uitstekend geïsoleerd en de energieprestatie coëfficiënt is nul of bijna nul. Bij verwarmen gebeurt met een leemkachel of een houtkachel of warmtepomp. Grondwater wordt gezuiverd voordat het gebruikt wordt als drinkwater en er is een eigen rioolzuivering in de vorm van een helofytenfilter.

Project Details

Categorie:
CPO project
23 woningen, geschakeld
1 buurthuis
Houtskelet met stro isolatie

Jaar:
2009 – 2015

Oppervlakte:
75 – 175 m2 / 260 – 650 m3

Lokatie:
Olst

wat bij jou anders is… of liever gezegd kenmerkend
– strobouwspecialist

– enthousiasme en inzet “bovengemiddeld”
– open en positief ten aanzien van samenwerking
– in de basis pragmatisch, maar met spirituele interesse

Hyco Verhaagen

Strowijk Iewan – Lent

Strowijk Iewan – Lent

Strowijk IEWAN

Samen bouwen aan een uniek project

Wie het afgelopen jaar in het Nijmeegse Lent aan de bouwplaats op de Laauwikstraat voorbij kwam, was getuige van een ongewoon tafereel. Toekomstige huurders, vrijwilligers en professionele bouwvakkers werkten er zij aan zij aan de totstandkoming van een opmerkelijk nieuwbouwproject, met sociale huurwoningen opgetrokken uit stro, leem en hout. Op 1 mei 2015 is het complex officieel in gebruik genomen.

De toekomstige bewoners hebben zelf het houtskelet met stro opgevuld en de muren afgewerkt met leemstuc. Zij werden hierbij ondersteund door in totaal ruim tweehonderd vrijwilligers die al doende ervaring opdeden met stro- en leembouw.De woongemeenschap biedt plek aan gezinnen, woongroepen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Bij Iewan wonen op het moment 44 volwassenen en 6 kinderen. Samen dragen zij zorg voor hun leefomgeving. Naast een groot pand met wooneenheden is er De Kleine Wiel, een multifunctioneel gebouw waar verschillende activiteiten georganiseerd worden.

De gemeenschappelijke tuin wordt aangelegd op basis van permacultuur, een ecosysteem dat zichzelf in stand houdt en waarbij zoveel mogelijk eetbare producten worden geproduceerd. Het project is zo ecologisch mogelijk gebouwd. Dit uit zich niet alleen in de keuze voor milieu-vriendelijke bouwmaterialen als stro en leem, maar ook in toepassingen die hergebruik en energiebesparing stimuleren. Zo zijn er zonnepanelen om energie op te wekken en een rietfilter voor de zuivering van afvalwater.

Project Details

Categorie:
CPO project
24 sociale huurwoningen
5 kantoorruimtes
1 Multifunctionele ruimte
Houtskelet met stro isolatie

Jaar:
2013 – 2015

Oppervlakte:
2420 m2 / 8500 m3

Lokatie:
Lent, Nijmegen

Voor het ontwerp van Iewan, het grootste strobalencomplex van Nederland, hebben we samengewerkt met Michel, de grootste stro-architect van Nederland. Gezien de ervaring met stro van ORIO architecten was de keuze snel gemaakt. Een van de leukste momenten van het hele ontwerpproces: de speeddates van de architect met alle 40 toekomstige bewoners, die elk hun eigen plattegrond hebben bedacht!

Mare-Nynke

Pentakel woningen – Zeewolde

Pentakel woningen – Zeewolde

CPO project Pentakel Woningen

Initiatiefneemster Corrie Vonk kwam terug in Nederland met een droom. Woningen die geheel afgestemd zijn op de mens qua vormentaal en materiaalgebruik. Gezonde bio-ecologische woningen bewoond door mensen met een zelfde soort levensovertuiging. Dit vormde het begin van een groep mensen die gezamenlijk in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) de Pentakel woningen ontwikkelde.

Kenmerkend voor alle woningen is de 5-hoek, ook wel pentagram genoemd. Deze vormt de basis van de fundering, waarbij de pentagram de basis vormt voor de positie van de binnenmuren. Doordat in de pentagram de “Gulden Snede” aanwezig is, en de Gulden Snede als verhouding voorkomt in alles wat wij in de natuur waarnemen, vormt dit het verbindende element.

Project Details

Categorie:
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
7 vrijstaande woningen
Houtskelet met vlas isolatie

Jaar:
2007 – 2009

Oppervlakte:
200 m2 / 700 m3

Lokatie:
Zeewolde

Dat je op gelijke golflengte blijft. Je enthousiasme, je hebt lol in je werk en dat merk je Je persoonlijke prettige benadering, je laat iedereen in zijn/haar waarde.  Goed luistert naar de wensen van je klant/opdrachtgever.  Je oog hebt voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van je klant/opdrachtgever. Meedenkt, en ook zelf met verrassende ideeën komt. Je blijk geeft van je expertise, maar ook waar je geen expertise in hebt en dan kunt doorverwijzen. Je kijk op de wereld, rekening houdt met de natuur en duurzaamheid nastreeft. Je kwalitatief goed werk nastreeft

Sjaak Dekker