Aardewoning – Slijk Ewijk

Aardewoning – Slijk Ewijk

Aardewoning met 2 vakantiewoningen

Dit innovatieve en uitdagende project behelst de bouw van een aardewoning met twee bijgebouwen, recreatie woningen, waarbij gebruik zal worden gemaakt van een zogeheten Reciprocal Frame Structure (RFS). Na een onderzoek van meer als een jaar en een studie van de TU Eindhoven kunnen we constateren dat de RFS als constructievorm prima toepasbaar is, maar dat de theoretische onderbouwing, lastig is. Gelukkig hebben we hier in goed overleg met de gemeente Slijk-Ewijk een oplossing voor gevonden. We kunnen eerst de constructie van de woning bouwen en aansluitend de constructieve berekeningen maken en aanleveren.

In tegenstelling tot een “earthship” is dit een woning die een onderdeel zal gaan vormen met het landschap. Daarmee is het dan ook geen gebouw in de traditionele zin van het woord. Los van de uiterlijke verschijningsvorm is het natuurlijk wel een woning die geheel zelfvoorzienend zal zijn.

Belangrijk uitgangspunt is de lichtval vanuit het zuiden vs de zichbaarheid t.o.v. de dijk en de wens van een groene oase. De serre annex patio is een buitenruimte die in huis geplaatst zal worden en een belangrijk onderdeel zal zijn van de ruimtelijke beleving, maar ook het gewenste licht zal brengen in de woning. De constructie van boomstammen zal als een visueel net zichtbaar blijven, waarbij de strobalen aan de onderzijde zullen worden afgewerkt met leemstuc.

Project Details

Categorie:
Vrijstaande woning
2 vakantiewoningen
Houtskelet met stro isolatie

Jaar:
2014 – 2018

Oppervlakte:
180 m2 / 600 m3
60 m2 / 200 m3

Lokatie:
Slijk Ewijk

Het moment waarop ik je leerde kennen heeft een groot effect gehad op de realisatie van mijn droomwens. Door jouw open-mind en inlevingsvermogen was je direct in staat mijn nog ruwe ideeën om te zetten in een beeldtaal die me raakte. Door mijn wens en visie als uniek te zien en niet terug te vallen op variaties van eerdere opleveringen kon er een proces ontstaan waarin er ruimte was om “wilde” ideeën te exploreren en uiteindelijk te komen tot een geweldig ontwerp.

De totstandkoming van het ontwerp voelde als een gemeenschappelijke ontdekkingstocht. Door buiten de geijkte kaders denken en anderen bij het proces te betrekken kwam er steeds een soort gedreven creatieve denktank tot stand waarin jij de (ver)bindende kracht was. Kunstenaars, wetenschappers , professionals op diverse terreinen op momenten leek het wel of ze allen besmet raken van het reciprocal-virus.

We zijn nu bijna 2 jaar bezig met het ontwerp wat door zijn uniekheid ook voor de nodige uitdagingen en tegenslagen heeft gezorgd maar waarvan het einddoel nu in zicht is. Een ding weet ik zeker, geen andere architect had op een betere wijze vorm kunnen geven aan mijn droomwens. Ik heb het gevoel dat je een vriend en inspirator geworden bent. Ik hoop dat je nog velen mag begeleiden naar de realisatie van hun dromen.

Eric Bossink

Kavel 39 – Oosterwold

Kavel 39 – Oosterwold

Kavel 39 / Woonhuis “Bastiaan en Paulien”

Tijdens het allereerste gesprek werd door de opdrachtgevers een grote maquette meegenomen om aan te geven hoe zij hun eigen woning zagen. Een langwerpige woning, gebaseerd op een zeshoek met een bijzonder speels dak. De complete inrichting was ook al bedacht en alhoewel ze open stonden voor ideeën vanuit onze kant; al snel werd duidelijk dat dit mensen waren die wisten wat ze wilden. “Uiteraard” is het een compleet andere woning geworden, maar het geeft goed weer hoe het proces verlopen is.

De uitdaging bij het ontwerpen van deze woning was niet zozeer de vertaling van de wensen van de opdrachtgevers, maar meer om hun programma van eisen binnen het gestelde budget te krijgen. Gevraagd werd om een speels huis, gebouwd met natuurlijke bouwmaterialen en waarbij een energetische scheiding zou zijn tussen de slaapkamers van de ouders en die van de kinderen. Vooral het binnen-buiten gevoel werd als belangrijk beschouwd.

Gelukkig waren de opdrachtgevers reëel in hun wensen en hebben ze in het ontwerpproces erg meegedacht in bepaalde oplossingen. Dit heeft geresulteerd in een bijzonder leuke en speelse woning die deels in eigen beheer gebouwd zal gaan worden.

Project Details

Categorie:
Vrijstaande villa
Houtskelet met stro isolatie

Jaar:
2016 – 2018

Oppervlakte:
158 m2 / 538 m3

Lokatie:
Almere Oosterwold

“Het enthousiasme voor zijn vak is onmiskenbaar, hij straalt het uit, en geeft je het vertrouwen dat er hoe dan ook iets moois van gaat komen! Michel verzamelt al jouw beelden / fantasieën en zet ze achter elkaar, zodat je een nog beter beeld krijgt waarnaar je op zoek bent, vervolgens droomt hij onvermoeibaar met je mee, maar zorgt er met even veel onvermoeibaarheid en vasthoudendheid voor, dat jouw ‘droomhuis niet een luchtkasteel word, maar dat fijne thuis wordt, waar je ook echt in kan gaan leven.”

Bastiaan en Paulien

Vakantiewoning – Brazilië

Vakantiewoning – Brazilië

Vakantiewoning in Brazilië

Het ontwerpen van een huis in een ander land vormt altijd een interessante uitdaging. Niet alleen vanwege het andere klimaat en andere cultuur, maar ook vanwege de andere manier van bouwen.

Voor deze vakantiewoning hebben wij een ontwerp gemaakt voor een Nederlands echtpaar die een vakantiewoning wilde in de buurt van hun familie die in Brazilië woont. De inrichting en routing door de woning is typisch Nederlands geworden, terwijl de manier van bouwen en de toegepaste bouwmaterialen typisch Braziliaans zijn.

Project Details

Categorie:
Vakantiewoning

Jaar:
2012

Oppervlakte:
96 m2 / 357 m3

Lokatie:
Brazilie

“Je bent altijd van harte welkom om bij ons in Brazilië te logeren!”

Hans Veltmeijer

Bird’s Eye – Hellevoetsluis

Bird’s Eye – Hellevoetsluis

Bird’s Eye in Hellevoetsluis

De natuur explodeert

Buiten explodeert een veelvoud aan groen;
zelfs kleuren van bloemen die het steeds meer gaan ‘doen’
Aan zintuigen kom je vrijwel tekort zodat levendigheid je in een complete euforie stort.

Mens en dier worden er steeds actiever van
Je storen aan wat regen lijkt een goed plan
Slechts eventjes maar, het slaat pollen teneer
Ademend vrijer nu, geen beletsels dan meer.

Iedere bloei kent haar eigen kenmerkende tijd
Bewondering daarvan geeft geen enkele spijt
Ronduit héérlijk dit fraais telken keer
Ieder jaar terugkomend en waarderend nog meer.

Dakoyria, 2016

Project Details

Categorie:
Prijsvraag Vogelbescherming Nederland

Jaar:
2016

Oppervlakte:
200m2 / 750 m3

Lokatie:
Hellevoetsluis

Het ontwerpen van een gebouw dat recht doet aan de natuurlijke bewoners van het eiland en tegelijkertijd een beleving creëert voor menselijke bezoekers, vraagt om een zorgvuldige uitwerking. Een gezonde, comfortabele ruimte met een uitnodigende atmosfeer. Een binnenklimaat dat zichzelf reguleert. Oriëntatie op buiten. En gebouwd op een manier die een ecologische omgeving stimuleert.

Het creëren van een dergelijk setting vraagt om een multidisciplinaire benadering.
Sociaal en functioneel ontwerp, landschappelijk verantwoord, hoogwaardige architectuur, installatietechniek, interieur en agricultuur zijn elementen in de realisatie van een integrale positieve, duurzame ontwikkeling; het ontwerpen van een ecosysteem.

Eco-Logisch denken, ontwerpen en bouwen is nodig.
Beginnend bij het besef dat duurzaamheid de basis vormt voor een ieders toekomst. Maar ook een oplossing biedt voor optimale gebouwen van nu.

Hoeve Cortenoever – Brummen

Hoeve Cortenoever – Brummen

Hoeve Cortenoever in Brummen

De woning is ontworpen vanuit het perspectief van inpassing in het landschap en zichtlijnen tussen de nieuwe bebouwing op het terrein. Belangrijk onderdeel is de omkadering van de woning aan de zijde van de dijk. Hier is het uiterlijk gewenst van een kademuur met oude stenen en romantische staldeuren. Aan de kant van het erf opent de woning zich en laat het zijn ware ecologische aard zien.

Het veebedrijf van de familie Breukink wordt verplaatst vanwege het project “Ruimte voor de Rivier”. De bouw van Hoeve Cortenoever volgt nadat de stal gebouwd is. Hemelsbreed wordt het bedrijf met 600 meter verplaatst.

Vanwege energetisch oogpunt is besloten om de slaapkamers op de begane grond te plaatsen en te bedekken met aarde. De warme verblijfsruimten zijn op de verdieping geplaatst.
Omdat deze ruimten ten alle tijden en voor iedereen toegankelijk moeten zijn, is een talud aangebracht die langzaam overgaat in het omliggende landschap.

Project Details

Categorie:
Bedrijfswoning
Houtskelet met vlas en stro isolatie

Jaar:
2014 – 2017

Oppervlakte:
330 m2 / 950 m3

Lokatie:
Brummen

“Ons droomhuis, waar de keuken het hart van de woning is, met mooie zichtlijnen over het erf, de stal en de weide waar onze koeien grazen. Het huis die ons geborgenheid, zonlicht, warmte, verkoeling en rust geeft. Ons droomhuis is een zonnewende in ons leven, een nieuwe plek die ons leven markeert. We kijken uit naar het moment dat we er in mogen wonen, dat dit ons thuis wordt. Dankzij Michel en zijn team is dit bijzondere huis geboren. Onze tegengestelde wensen zijn in een ontwerp gekomen. Het is een feest om ons huis te zien groeien!”

Jan Willem en Michaela